Pärimisõigus


Küsimus: Testament ja selle vaidlustamine13.05.2011

Meil on abikaasaga pangalaenuga ostetud maja ja kaks ühist last. Abikaasal on abieluajal abieluväline laps. Kui me teeme testamendi ühiste laste kasuks, kas abikaasa laps saab seda vaidlustada ja kas talle kuulub mingi kohustuslik osa? Kõik lapsed on vanemad kui 18 a.
Kui me teeme abieluvaralepingu minu kasuks, kas siis olen mina ainuotsustaja mida majaga teha? Kas pangalaen võib takistada abieluvaralepingu sõlmimist?
Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Testamendiga määrab testaator pärijate ringi. Asjaolu, kui testaator ei ole oma vara pärandanud kõigile seadusjärgsetele pärijatele, ei muuda testamenti või testaatori tahet tühiseks.
Pärimisseadustik § 104 näeb ette sundosa pärimise, seda juhul, kui pärandaja on testamendi või pärimislepinguga jätnud seaduse järgi pärima õigustatud alaneja sugulase, oma vanemad või abikaasa, kelle suhtes pärandajal oli surma hetkel perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamiskohustus, pärandist ilma või on nende pärandiosi vähendanud võrreldes sellega, mille nad oleksid saanud seadusjärgse pärimise korral, on neil õigus nõuda pärijatelt sundosa. Kui eelmainitud kohustust pärandajal ei olnud, siis puudub seadusjärgsetel pärijatel sundosa nõudmise õigus.

Abieluvaralepinguga saate muuta kehtivat abieluvararežiimi ja valida teile sobiva abieluvararežiimi. Pangalaen ei ole abieluvaralepingu sõlmisel takistuseks. Seni kehtinud abieluvararežiimi muutmisel saavad abikaasad olemasoleva abieluvara jagada. Kuidas pooled seda teevad, on kokkuleppe küsimus.