Pärimisõigus


Küsimus: Pärimine ja testament23.05.2011

Tere
Abiellusin 2004 aastal. Abikaasa palvel müüsin oma maja 2005 aastal ja asusin abikaasa majja elama. Minu maja müügist saadud raha oleme kasutanud koos. Abikaasa nimel oli pangas arve, mis kogus intresse ja sai sinna koos juurdegi pandud. Eelmisel aastal tegi pangas volituse, et saan ka raha vajadusel kasutada ja välja võtta n.ö ühiskasutuses.
Abikaasa haigestus talvel ja on pikemalt haiglas olnud ning ei ole enam teovõimeline.
Kui nüüd juhtub abikaasaga halvim (surm), kuidas edasi? Ühiseid lapsi meil ei ole, abikaasal lapsi ei ole - on õed ja vennad.
Kust ma saan teada, kas abikaasal oli tehtud testamenti enne meie abielu? Ise ta ei mäleta, et oleks teinud. Kust mina, kui abikaasa, saan uurida testamendi olemasolu? Kas pean panema aja notarile?
Kas abikaasa õdedel-vendadel on õigust nõuda minu abikaasa raha, mis veel arvel on? Kas neil on õigusi meie eraelule ja nõuda, millele oleme oma raha kulutanud? Saan aru, et abikaasa surma puhul läheb jagamiseks see raha, mis arvel. Kahjuks on lähisugulased need kõikse hullemad ja jagavad saaki, kui saak veel elab. Kuidas mina abikaasana saan ennast kaitsta? Aitäh!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui isik on oma eluajal teinud notariaalse testamendi, siis on selline testament kantud Pärimisregistrisse. Pärimisregistrist väljastatakse infot notaritele. Eluajal väljastatakse Pärimisregistrist infot pärandajale endale aga mitte kolmandatele isikutele.
Pärand avaneb peale isiku surma ja pärandvaraks on pärandi avanemise hetkel pärandaja vara. Mis alusel teie abikaasa õed-vennad teie abikaasa raha nõuavad, jääb käesolevast küsimusest selgusetuks. Pärijatel tekib õigus pärandvarale peale pärandi avanemist, seega peale teie abikaasa surma.
Märgite oma küsimuses, et teie abikaasal ei ole lapsi, mistõttu juhul, kui tegemist on seadusjärgse pärimisega, asuksid pärima teise järjekorra pärijad. Abikaasana pärite teie teise järjekorra pärijate kõrval poole pärandvarast PärS § 16 lg 1 p 2. Teie abikaasa vendadel-õdedel tekib nõudeõigus pärandvarale alates pärandi avanemise hetkest so teie abikaasa surma korral, mitte varem.