Perekonnaõigus


Küsimus: Lapsega kohtumise õigus ja elatisraha suurus20.05.2011

Tere! Olen teist korda abielus ja on mõlemast abielust üks alaealine tütar. Antud hetkel veel abielus, kuid elame lahus ja mulle, kui isale ei võimaldata ka tütrega (nelja aastane) suhelda isegi läbi telefoni mitte. Abikaasa ehk sooviks, aga kuulab oma ema, kes kategooriliselt selle vastu.
Mida ma peaksin tegema, et kohtuda oma tütrega ja kui palju peaksin elatisraha kandma, et kõik oleks korrektne?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

lahuselava vanemana on teil kohustus oma alaealisele lapsele elatist maksta. Elatise suurus oleneb erinevatest asjaoludest, kuid seaduses nähakse ette ka minimaalne elatise suurus, milleks on 139,01 eurot.

Vanematel on oma lapse suhtes võrdsed õigused ja kohustused PKS § 116 lg 1, sealhulgas õigus suhelda oma alaealise lapsega. Vanem peab hoiduma tegevusest, mis kahjustaks lapse suhet teise vanemaga. Kui te ei saa lapse emaga suhtlemisõiguse küsimust lahendatud, võite oma õiguste kaitseks pöörduda elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole. Kui teine vanem takistab lahuselaval vanemal lapsega suhtlemist ja kohtuväliselt seda vastasseisu pooled siiski lahendatud ei saa, on vanemal, kelle õigusi rikutakse, õigus pöörduda kohtusse ja paluda kohtul määrata lapsega suhtlusõigus.