Perekonnaõigus


Küsimus: Elatisraha suurendamine25.05.2011

Tere,

Sooviksin küsida, kas saan ka interneti teel teha kohtule avalduse lastele makstava elatisraha tõstmise kohta? Lapsed saavad kohtu määratud elatisraha (paar aastat nende isa ei maksnud ja võlg on üleval, kuid viimased kaks aastat on laekunud enam-vähem raha lastele) aastast 2003 iga kuu 1800 krooni ehk siis 115 eurot kahele lapsele. Lapsed on juba 15 aastane ja 13 aastane.
Kas elatisraha on tõusnud ja kui palju ma võin üldse seaduse alusel miinimumsummat küsida?
Sisse oleme me kirjutatud lastega Saaremaal, kuid hetkel elame küll Inglismaal. Kas see muudab asja?

Lugupidamisega
M

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Elatise suurendamise hagi saate esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna täpsema info leiate www.kohus.ee või www.just.ee aadressidelt.

Perekonnaseaduses on sätestatud elatise miinimummäär § 101 lg 1, mille kohaselt ei või elatis ühele lapsele olla väiksem, kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, sellest tulenevalt on hetkel kehtiv elatise miinimummäär 139,01 eurot.

Teie viimast küsimust tegeliku elukoha ja sissekirjutuse kohta on käesolevas vastuses raske kommenteerida. Soovitan Teil kindlasti välja selgitada, kas ja millised sotsiaalsed tagatised laienevad Teile ka Inglismaal.