Perekonnaõigus


Küsimus: Alimentide nõudmine, isa asukoht teadmata07.07.2011

Tere,
Lapse isa elab Soomes ja aadressi ma ei tea. Tegin kunagi kiirmenetluse avalduse, et nõuda alimente, otsus oli positiivne aga kuna otsust ei saadud toimetada võlgnikuni, siis asi lõpetati. Minult nõutakse hetkel tagasi riigi poolt saadud elatisabi ühekordset.
Mida peaksin nüüd edasi tegema, öeldi, et hagi ei ole ka mõtet esitada, kuna ma ei tea tema aadressi. Kas nüüd jääbki asi katki? Lapsele raha ta ei maksa ja lapsega ei tegele ega ei suhtle. Laps 5 aastane ja tema aadressi ei ole mul ka kuskilt endal uurida. Minu kõnedele ta ka ei vasta, mis oleks minu järgmine samm antud olukorras?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

lapse isana on vanemal kohustus elatist maksta. Kui isa hoidub elatise maksmisest kõrvale, siis saate oma õigusi kohtus kaitsta. Teie olukord on selles mõttes tõesti keeruline, et teile ei ole teada isa elukoht, mis teeb kohtusse pöördumise keeruliseks. Samas märgite, et teile on teada isa elukohariik. Siin võiksite pöörduda kas Välisministeeriumi või Soome saatkonna poole, et välja selgitada isa elukoht.