Perekonnaõigus


Küsimus: Abieluvaralepingu muutmine kokkuleppel01.06.2011

Oleme lahutamata. Lahuselatud ajal tekkinud ühel päritud maja ja teisel korter (kolhoosi vara kompenseerimine) seega vist ühisvarad. Soovime lahutamata teha kokkuleppel ühisvara lahusvaraks notari juures - on see võimalik, et ühele maja ja teisele korter või on abielu ikka vaja lahutada? Teine küsimus, kui siis tekib lahusvara, kas testamendiga pärija (üks lastest) saab pärida ainuisikuliselt kogu lahusvara?
Tänan

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui abikaasad soovivad abielu kestel muuta kehtivat varasuhet, siis on seda võimalik muuta abieluvaralepinguga. Varaühisuse varasuhe lõpeb, kui sõlmitakse abieluvaraleping, millega kehtestatakse seaduses ettenähtud muu abieluvarasuhe. Varasuhte muutmiseks ei pea ilmtingimata lahutama. Abieluvaralepingu sõlmivad abikaasad isiklikult ning leping peab olema notariaalses vormis. Varaühisuse lõppedes jagavad abikaasad omavahel ühisvara. Ühisvara jagatakse abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
Abikaasade lahusvaraks loetakse esemeid, mille abikaasa omandas abielu kestel pärimise teel. Seega, kui maja ja korter kinnisasjadena omandati pärimise teel, võiks väita, et antud juhul on tegemist lahusvaraga.

Teie küsimus pärimise kohta jääb vastajale veidi ebaselgeks. Kui pärandaja on testamendiga määranud oma varale pärija ja testament on kehtiv, siis pärandaja vara läheb testamendiga määratud pärijale üle.