Perekonnaõigus


Küsimus: Notariaalse lepinguga elatisraha kokkulepe, kuid ei ole seni raha saanud07.07.2011

Tere,

Notaris sõlmitud lepingu kohaselt (13.02.2003) leppisime eksabikaasaga kokku, et ta tasub igakuiselt meie ühisele lapsele elatist 2000 krooni. Lepingus on olemas ka punkt, et elatise suurust korrigeeritakse 1x aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutumisele. Seega tarbijahinnaindeksi tõusmisel tõuseb ka lapsele makstav elatusraha.
Kahjuks pole selle 8 aasta jooksul kordagi minu kontole laekunud elatisraha. Nüüd soovin asjaga hakata tõsiselt tegelema, kuid millest alustada? Kas pean ikkagi kohtu poole pöörduma või saan kohtutäiturile esitada juba sõlmitud notariaalse lepingu? Ja kas on võimalik ka tagantjärele mingit summat nõuda?

Ette tänades,

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
kas peate oma probleemi lahendamiseks kohtusse pöörduma või on teil võimalik 2003.a notariaalse lepingu alusel pöörduda kohtutäituri poole oleneb lepingu sisust. Juhul, kui notariaalse lepinuga ei nähta ette võimalust kohtutäituri poole pöördumiseks, peate hagiga kohtusse pöörduma. Elatise puhul on reeglina võimalik esitada nõue 1 aasta tagasiulatuvalt. Teie puhul on võimalik esitada nõue isa vastu ka lepingulise kohustuse rikkumisele tuginedes.