Perekonnaõigus


Küsimus: Kas lapsega reisile minnes peab olema isa nõusolek?07.07.2011

Laps on 8 aastane ja alles 2011.a. aprillis sai lapse isa kantud ka lapse sünnitunnistusele. Laps on sünnihetkest ema perekonnanimega, vanemad ei ole olnud abielus ega elanud kordagi koos ka peale lapse sündi. Nüüd peale sünnidokumenti isa nime saamist, on mul järjekordselt soov minna lapsega välisreisile. Kas lapse isalt on vaja saada nõusolekut, kas ta peab andma kirjaliku nõusoleku ja kas tal on õigus keelata mul lapsega reisile minek (piletid kõik ka ostetud juba)?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
kui vanematel on ühine hooldusõigus, otsustavad mõlemad vanemad lapsesse puutuvaid küsimusi ühiselt. Kui te soovite minna reisile ja te ei ole sellest isa informeerinud, võite panna ennast olukorda, kus isa võib väita, et tegemist on lapserööviga. Seega teie ja lapse heaolu huvides oleks parem, kui teil on isa nõusolek lapsega reisima mineku kohta. Nimetatud nõusolek ei pea olema notariaalses vormis, piisab ka lihtkirjalikust nõusolekust, kasvõi elektronkirja näol. Isal on õigus keelduda, kuid selline keeldumine peab olema põhjendatud.