Perekonnaõigus


Küsimus: Laste elatisraha vähendamine23.07.2011

Laste isa esitas minu lastele hagi seoses elatise vähendamisega. Alates 2007-ndast aastast sõlmitud kompromisslepingu alusel maksab ta iga kuu kahele lapsele kokku 230 eurot, see on siis ühele lapsele 115 eurot. Nüüd soovib ta seda vähendada 25 euro võrra ühe lapse pealt, see tähendab kahe lapse pealt 50 eurot. Põhjenduseks toob ta teise lapse sündi oma praegusesse peresse ja selle pere laste vähem kindlustatust. Ära on toodud ka tema kuu keskmine sissetulek, mis on peale minu lastele elatise maksmist 335 eurot. Kas tal on õigus nõuda minu laste elatsiraha vähendamist?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Perekonnaseaduse § 101 lg 1 ei või igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära ehk 139.01 eurot.
Erandlikult võib kohus mõjuval põhjusel PKS § 102 lg 2 kolmanda ja neljanda lause järgi elatise suurust vähendada ka alla alammäära, eelkõige kui vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel selles suuruses osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.