Perekonnaõigus


Küsimus: Elatisraha ja hooldusõigus, kust alustada?23.07.2011

Tere

Proovin küsida võimalikult konkreetselt:

Mees otsustas meid lapsega maha jätta (kuu aega tagasi, laps on 1,3 aastane), südamevalu on suur, kuid reaalsetele asjadele mõeldes sooviksin vastust järgmistele küsimustele:

1. Millised on tema kohustused edasiste materiaalsete toetuste osas?
2. Kas mul on reaalne võimalus taotleda ainuhooldusõigust- lapse isa on tegelikult korralik mees, peamine mure on see, et ta viibib 3/4 ajast välismaal laagrites ja lapse kasvatamisest on ta siianigi suht minimaalselt saanud osa võtta? Suuremad otsused on minu teha, sissetulek on minul, korter on minu, siiani olen praktiliselt kõik suured ja väiksed kulud kandnud mina. Mul on oma kaks kõrgharidust, oma firma ja selle kõrvalt ka püsiv töökoht, kuid ega see vist mulle mingit eelisõigust ei anna... kardan lihtsalt pidevate suuremate küsimuste osas lahkhelide tekkimist ja nendega lapse keskkonna mõjutamist.
Praegune mure seisneb selles, et olukord on totaalne anarhia - lapse isa tuleb ja võtab last vaid siis, kui talle see sobib, minu elu ja tegemised on täiesti viimasel kohal ja mingitest korralikest kokkulepetest ei saa siin juttugi olla. Mida sellisel juhul teha ning millised on minu seaduslikud õigused?
3. Kuidas peaksin käituma, kui soovin taotleda lapse isalt rahalist toetust lapsele, olgugi, et tulen kenasti toime, leian, et materiaalne toetus oleks igati aus panus tema poolt oma lapsele?
4. Millised on minu õigused selles osas, kui lapse isa võtab lapse ja lülitab telefoni välja, on päevi kadunud ja ma ei tea, kus nad lapsega viibivad ning millises seltskonnas mu laps on? Mure on tekitanud ka turvatoolita sõitmine, mis nüüdsest ju täiesti keelatud. Kas mul on õigus teada, kus ja kellega mu laps viibib?
5. Tobe küsimus, kuid esitan siiski: kui lapse isal on patoloogiline probleem telefonile vastamisega ja see kordub iga kord, kui ta lapsega lahkub, siis kas mul on mingi õigus keelduda lapse kaasa andmisest, kuna ma ei tea iial, millal lapsest kuulen ja see südamevalu on töövõimetuks tegev? (Seda kõike on võimalik tulevikus kohtus ka tõestada kõneväljavõtete alusel, et minu kõnedele ei vastata meelega ja ignoreeritakse igasuguseid minu püüded saada ühendust lapsega).

Kuhu pean pöörduma elatisraha osas ja hooldusõiguse osas?

Ma tänan Teid vastuse eest!

M. K.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Lahuselav vanem on kohustatud maksma oma lapsele elatist. Üldreeglina kannavad vanemad lapsele tehtavad kulud võrdselt. Kui lahuselav vanem vabatahtlikult elatise maksmise kohustust ei täida, peate pöörduma elatise nõudega kohtusse.

Ainuhooldusõigus antakse ühele vanemale üle väga harvadel juhtudel. Küll aga võite pöörduda kohtusse lapse isikuhoolduse üleandmise asjas. Alternatiivselt olukorras, kus vanemad ei jõua ühist hooldusõigust teostades lapsele olulises asjas kokkuleppele, võib kohus vanema taotlusel anda selles asjas otsustusõiguse ühele vanemale.
Vanemad teostavad lapse suhtes ühist hooldusõigust ja täidavad hoolduskohustust omal vastutusel ja üksmeeles, pidades silmas lapse igakülgset heaolu. Lapsevanemal on õigus teada kus ja millistes tingimustes tema laps viibib. Mõlemal vanemal on antud hetkel lapse isikuhooldusõigus kui ka varahooldusõigus, isikuhooldusõigus kätkeb endas õigust määrata need kolmandad isikud, kellega laps võib suhelda. Seega on teil õigus ja ka kohustus teada kus ja kellega teie laps koos viibib.
Hooldusõiguse küsimusi lahendatakse ainult kohtulikult, seega peate pöörduma kohtusse. Elatise maksmise kokkuleppeid on võimalik sõlmida ka notariaalselt. Kui kohtuväliselt ei ole võimalik elatise kokkulepet sõlmida, siis peate ka selle küsimusega pöörduma kohtusse.
Pöörduda võite perekonnaõiguse advokaadi või juristi poole, nii dokumentide vormistamise kui ka kohtus esindamise asjus.
Lugupidamisega