Perekonnaõigus


Küsimus: Kas mul on õigus nõuda alimente?23.07.2011

Tere,
Elasin lapse isaga koos 2 aastat. Kolisime lahku, kui tütar sai aasta ja 2 kuu vanuseks. Kui ma ära läksin, ütles lapse isa, et ei soovi meid kumbagi enam näha. Nüüd on möödas peaaegu pool aastat ning ta ei ole lapse vastu mingit huvi tundnud - isegi mitte küsinud, kuidas tal läheb.
Kas mul on õigus alimentidele?
Kui ta ei soovi last enam näha ega temast midagi teada, kas siis lapse kasuisa saaks lapse enda nimele võtta? Kuidas peaksin seda olukoda lahendama ja kuhu pöörduma?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Teil on õigus elatisele. Lahuselaval vanemal on kohustus maksta oma alaealisele lapsele elatist. Kui lahuselav vanem seda kohustust vabatahtlikult ei täida, on võimalik elatise nõudega pöörduda kohtusse. Vastavalt PKS § 108 saab õigustatud isik (ehk teie) nõuda ülalpidamiskohustuse täitmist ja kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju hüvitamist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.
Lapsendada on lubatud, kui see on lapse huvides vajalik ning on alust arvata, et lapsendaja ja lapse vahel tekib vanema ja lapse suhe. Lapse võib lapsendada tema vanemate nõusolekul. Seega peate saama lapsendamiseks ka isa nõusoleku.
Teie kirjast ilmneb, et kohtuvälised kokkulepped on välistatud, seega peaksite oma õiguste kaitseks pöörduma kohtusse.