Perekonnaõigus


Küsimus: Lapse tahteavaldus kohtus09.08.2011

Tere!
Minu laste ema nõuab minult elatist laste ülalpidamiseks. Nõuab ka nende laste jaoks, keda tegelikult kasvatan mina. Kuidas tuleks kohtule esitada laste ütlused ja sooviavaldused? Kas alaealiste kirjalik avaldus on mingis piires kehtiv, kas seda peaks notaris kinnitama? Minu soov oleks lapsi säästa õrnas eas kohtusaali pingetest, kas see on võimalik?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Üldreeglina on vanematel oma laste suhtes võrdsed õigused ja ka kohustused. Elatise maksmise kohustus on ennekõike lahuselaval vanemal. Kui lapsed, kellele elatist nõutakse, elavad teie juures, siis ei ole (vähemalt esitatud info baasil) emal õigust nõuda nende laste ülalpidamiseks teilt elatist vaid pigem vastupidi. Elatist makstakse laste, mitte vanemate, ülalpidamiseks. Teie küsimusest võib välja lugeda, et ema on esitanud elatise nõude kohtule. Siinkohal piisab, kui te kostja vastuses juhite kohtu tähelepanu asjaolule, et lapsed kellele elatist nõutakse, elavad faktiliselt teie juures. Kas antud asjas tuleks lapsed tunnistajatena kohtus üle kuulata või mitte, otsustab kohus hinnates ennekõike laste huve. Kui teil on võimalik muude tunnistajate või tõenditega tõendada laste alalist viibimiskohta teie juures, siis soovitaksin need tõendid kohtule aegsasti ka esitada.