Perekonnaõigus


Küsimus: Elatisraha vähendamine09.08.2011

Laste isa esitas kohtusse avalduse elatisraha vähendamiseks. Lapsed saavad praegu alla miinimumi elatisraha, kahe peale kokku 230 eurot. Põhjusena toob isa oma praeguse pere laste vähemkindlustatuse, isa netosissetulek on peale minu lastele elatisraha maksmist 355 eurot keskmiselt. Palju võib üldse elatisraha vähendada? Kas minul oleks võimalik saada kusagilt tasuta õigusabi ja kuhu ma selleks pöörduma pean?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

kui laste isa on elatise vähendamise nõudega pöördunud kohtusse ja te vajate enda õiguste kaitseks tasuta õigusabi, peaksite esitama kohtule taotluse riigi õigusabi saamiseks.

Palju võib elatisraha vähendada?

Sellele küsimusele käesoleval hetkel on ühest vastust raske anda, selleks peab kindlasti tutvuma esitatud hagiavaldusega ja selle põhjendustega.

Perekonnaseadus näeb elatise vähendamise võimalust ette väga piiratud juhtudel. PKS § 102 lg 2 sätestab, et kohus võib mõjuval põhjusel vähendada elatist alla miinimumi, ehk alla 139,01 eurot, kui vanem on töövõimetu või, kui vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel miinimummääras osutuks varaliselt vähemkindlustatuks, kui elatist saav laps st lapsi tuleb kohelda võrdselt.
PKS § 102 lg 2 esimese lause järgi ei vabane vanemad varalise seisundi tõttu oma alaealise lapse ülalpidamise kohustusest. Siiski tuleneb PKS § 102 lg 2 teisest lausest, et kui vanem on olukorras, milles ta ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades võimeline andma lapsele ülalpidamist, kahjustamata enese tavalist ülalpidamist, peab ta kasutama tema käsutada olevaid vahendeid enda ja lapse ülalpidamiseks ühetaoliselt.

Lugupidamisega

Kairi Pobbul