Perekonnaõigus


Küsimus: Lapsele määratud advokaadiga suhtlemine09.08.2011

Tere,
Isal on lapse üle täielik hooldusõigus. Kuna laps elas vahepeal ema juures, siis andis ema isa (kes on töötu) suhtes elatisnõude kohtusse, kuid kohtuprotsessi käigus kolis laps vabatahtlikult isa juurde (laps on 15a). Vahepeal andis ema hooldusõiguse üleandmise avalduse sisse. Viimasel istungil oli kohal ka lapse esindajana kohalik advokaat (kelle palvel, see istungil ei selgunud. lapse ema ega isa ei olnud temaga varem kohtunud). Nüüd pärast istungit nõudis advokaat, et ta soovib lapsega ise ja otse suhelda, ilma vanemate juuresolekuta ja nõudis ka lapse telefoninumbrit.
Küsimus siis selline, et kas tõenäoliselt riigi poolt määratud advokaadiga on laps kohustatud suhtlema või mitte? Laps ütleb, et ta ei taha temaga rääkida.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Teie kirjast nähtub, et vanemate omavahelised suhted on väga pingelised ja keerulised.

Tulenevalt TsMS § 5521 kuulab kohus last puudutavas asjas ära vähemalt 10-aastase lapse. Lapsele määratud advokaadi esmane eesmärk on selgitada välja lapse vajadused ja soovid ning ennekõike esindada kohtus lapse huve. Ilma lapsega otse suhtlemata, on advokaadil väga keeruline tema huve kaitsta. Nõustun teiega, et 15 aastast last on väga keeruline sundida oma advokaadiga suhtlema, kuid samas on see kindlasti lapse enda huvides. Teie küsimusest ei selgu küll üheselt, kas teie olete kõnealuse lapse hooldusõigulik vanem või mitte, kuid vanemana olete kohustatud ennekõike arvestama last puudutavates küsimustes lapse huve, mistõttu soovitaksin teil kindlasti selgitada oma alaealisele lapsele tekkinud olukorra tõsidust ja julgustada teda oma advokaadiga suhtlema.