Perekonnaõigus


Küsimus: Elatise arvutamine ja elukoht?09.08.2011

Tere.
Maksan elatist kahele lapsele, 8 ja 13 a. Elatise suurus on meil kokkuleppeline. Kas ka maksmise kuupäev võib olla kokkuleppeline või on see seadusega ette määratud? Ise elan Rootsis. Kui lapsed elavad minu juures 1 kuu, kas siis peab ikka maksma elatisraha ema kontole täisulatuses? Kui elab üks laps kuu aega minu juures ja teine laps ema juures, kuidas siis arvestada elatist? Ja kuidas on reisikuludega? Siiani olen kandnud kõik kulud ise.
Kui elatis määratakse kohtu kaudu, kas siis arvestatakse isa sissetulekut ja elukulusid Rootsi seaduste järgi?
Laps (8 a) avaldas soovi tulla minu juurde Rootsi elama. Ema ei ole nõus sellega. Nüüd on asi lastekaitse spetsialisti nõustamisel. Küsimus selline: milline on asjaajamiste kord? Ema teatas, et läheb lapsega vestlusele aga mina pole saanud veel omapoolset arvamust esitada. Ema-isa vestlus koos lastekaitse spetsialistiga on kokku lepitud augusti lõppu.
Teid ette tänades laste isa.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Elatise maksmine peaks toimuma kindlaks määratud perioodiliste maksetena, mis tasutakse kohustatud isiku poolt kokkulepitud summas poolte vahel kokkulepitud kuupäevaks, kas sularahas või ülekandega.

Tunnete huvi, et kui lapsed elavad 1 kuu teie juures, kas siis peaksite ka elatist maksma. Kui maksate elatist kohtumääruse alusel, siis soovitan kindlasti ka sel perioodil, kui lapsed teie juures on, maksta vastavalt kohtumäärusele elatist edasi ning soovitan pöörduda kohtusse, et elatise maksmine viia vastavusse tegeliku olukorra ja vajadusega. Kui olete emaga sõlminud elatise maksmise kokkuleppe muus vormis, siis on mõistlik, kui sel perioodil, mil lapsed viibivad pikemat aega teie juures ja teie kannate lastega seotud kulutused otse, peatuks elatise maksmise kohustus teie poolt emale sellel perioodil.

Elatise maksmisel arvestatakse mõlema vanema sissetulekuid ja varalist seisu, samuti laste põhjendatud vajadusi, olenemata kohustatud vanema asukohariigist.

Lapse alalise viibimiskoha määramise õigus on mõlemal hooldusõiguslikul vanemal. Kui vanemad ei suuda omavahel lapse elukoha küsimuses kokkulepet saavutada, on võimalik nimetatud küsimuse lahendamiseks pöörduda kohtusse.
Lapse elukoha määramisel hinnatakse ennekõike lapse huve.

Milline on asjaajamise kord, oleneb sellest, mis staadiumis asi on ja milline on asjasse puutuvate isikute seisukohad. Teie puhul on näha, et lapse ema on pöördunud lastekaitse spetsialisti poole nõu saamiseks. Milline saab olema edasine asjade käik, on selles faasis väga raske hinnata. TsMS kohaselt kuulab kohus ära last puudutavates küsimustes vähemalt 10-aastase lapse. Teie puhul kujuneb kindlasti väga oluliseks lisaks lapse arvamusele ka lastekaitse spetsialisti arvamus.

Lugupidamisega

Kairi Pobbul