Perekonnaõigus


Küsimus: Ühisvara tekkimine ja jagunemine09.08.2011

Tere!
Soovin teada:
1) Enne abielu omasin 1/2 maja - see ei ole ühisvara?
2) Abielus olles müün selle 1/2 maja ja ostan SAMA raha eest korteri - see on juba ühisvra?
3) Abielu ajal erastatud korteri müüme maha ja jagame raha pooleks kui ühisvara müügist saadud tulu. Kui ma nüüd oma poole raha eest ostan korteri, kas see on ikka ühisvara? Mida tuleks täiendavalt teha, et see ei oleks ühisvara?
4) Olen saanud kinkelepinguga 30 aastat tagasi osa majast, hiljem sai erastatud ka selle juurde kuuluv maa. Kui ma selle müün, kas pean maksma tulumaksu, kui see ei ole mu pidev elukoht.

Tänan, T.K

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kahjuks ei selgu teie küsimusest, kas ja millise vararežiimiga on tegemist või, kas pooled on sõlminud abieluvaralepingu.

Eeldades, et käesoleval juhul on tegemist varaühisusega, siis tulenevalt Perekonnaseaduse § 27 lg 2 moodustavad abikaasa lahusvara:
1) abikaasa isiklikud tarbeesemed;
2) esemed, mis olid abikaasa omandis enne abiellumist või mille abikaasa omandas abielu kestel tasuta käsutuse, sealhulgas kinke alusel või pärimise teel;
3) esemed, mille abikaasa omandab oma lahusvarasse kuuluva õiguse alusel või hüvitisena lahusvarasse kuuluva eseme hävimise, kahjustamise või äravõtmise eest või lahusvaraga tehtud tehingu alusel.
Lahusvara hulka ei arvata kulutusi, mille kumbki abikaasa on varaühisuse kestel varalt kasu saamiseks töö või varaliste soorituste näol teinud (vajalikud ja kasulikud kulutused). Niisuguste kulutuste väärtus arvestatakse abikaasade ühisvara hulka. Varaese loetakse abikaasade ühisvara hulka kuuluvaks seni, kuni ei ole tõendatud selle kuulumine abikaasa lahusvara hulka.

Varaühisuse varasuhe lõpeb, kui üks abikaasa sureb, sõlmitakse abieluvaraleping, millega kehtestatakse seaduses ettenähtud muu abieluvarasuhe, abielu lahutatakse või varasuhe lõpetatakse PKS § 36 kohaselt abikaasa nõudel kohtuotsuse alusel. Varaühisuse lõppedes jagavad abikaasad ühisvara omavahel. Ühisvara jagatakse abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Vastus teie 3 küsimusele oleneb erinevatest asjaoludest, mis ei selgu teie poolt esitatud küsimusest.

Tulenevalt Tulumaksuseadusest loetakse residendist füüsilise isiku tuluks kasu vara võõrandamisest TMS § 15.

Lugupidamisega

Kairi Pobbul