Perekonnaõigus


Küsimus: Kas elatisraha saab nõuda ka abielus olles?09.08.2011

Olen mehega abielus aga eelmise aasta novembrist ei ela enam koos. Mees lahutust ei taha, aga mina soovin eluga edasi minna.
Lapsi ta ei toeta, pole siiani rahaliselt aidanud.
Kas mul on õigus alimente nõuda hoolimata sellest, et oleme abielus?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Elatise nõude võib lapse isale esitada ka juhul, kui vanemad on omavahel abielus. Abielu ei ole elatise maksmist välistav asjaolu. Loen teie kirjast, et olete lahus eelmise aasta novembrist ja lapsi ei toeta. Vastavalt PKS § võib õigustatud isik nõuda ülalpidamiskohustuse täitmist ja kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju hüvitamist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.

Abielu võib lahutada kohtuotsusega ühe abikaasa hagi alusel teise abikaasa vastu. Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle.
Kohus võib abielu lahutada, kui abielusuhted on pöördumatult lõppenud. Abielusuhted on lõppenud, kui abikaasadel abielulist kooselu enam ei ole ja on alust arvata, et abikaasad kooselu ei taasta. Abielusuhete lõppemist eeldatakse, kui abikaasad on elanud vähemalt kaks aastat eraldi.

Lugupidamisega,

Kairi Pobbul