Perekonnaõigus


Küsimus: Erieestkoste taotlemine10.08.2011

Minu laps pärib vanaisalt (lapse isa isalt) vara. Laps on alaealine. Kas pean pöörduma kohtu poole erieestkostja määramiseks, et saaks teha pärimisega seotud toiminguid? Mida peab sisaldama avaldus kohtule erieestkostja määramiseks?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere

Tulenevalt Perekonnaseaduse § 131 lg 1 ja § 188 lg 1 ei või vanem lapse nimel kohtu eelneva nõusolekuta teha tehingut, millega laps võtab kohustuse käsutada kogu oma vara, pärandit, tulevast seaduslikku pärandiosa või tulevast sundosa, samuti loobuda pärandist, annakust või sundosast ega sõlmida pärandvara jagamise lepingut, seega pärandi vastuvõtmisel ei ole vaja kohtu nõusolekut.

Samas võiksite tähelepanu pöörata pärimisseaduse § 136 lg 1, mille kohaselt piiratud teovõimega isiku puhul on kohustuslik pärandi inventuur. Kui piiratud teovõimega pärija seaduslik esindaja ei ole pärija huvides pärandi inventuuri taotlenud, vastutab ta isiklikult pärandaja nende võlgade eest, mille rahuldamiseks pärandist ei jätkunud.