Perekonnaõigus


Küsimus: Abielu lahutamine ja ühisvarast loobumine ühe vanema poolt laste kasuks.18.08.2011

Tere,
Oleme abikaasaga olnud abielus aastast 1980. Sellest viimased üle 10 aasta oleme elanud lahus. Olen aru saanud, et hoolimata sellest, kas me elame koos või mitte, on kogu vara, mis ka soetatud lahusoldud aastate jooksul, juriidiliselt ühisvara. Kuidas näeb välja vara jagamise protsess, kui mina otsustan oma varast loobuda ja selle oma lastele jätta? Kas selleks pean tegema avalduse, et soovin loobuda ühisvara jagamisest oma abikaasaga oma laste kasuks ja seejärel selle notariaalselt kinnitama? Või ei peagi vara jagamist ette võtma? Kuidas peaks nägema see protsess õiguslikel alustel välja? Kas ühisvarast loobumise lepingut/avaldust saab näiteks lasta koostada notaris peale seda, kui oleme sisse andnud abielu lahutamise avalduse?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Kehtiv perekonnaseaduse § 63 sätestab abielu lõppemise alustena ühe abikaasa surma või abielu lahutamise, seega ei oma juriidiliselt tähtsust, kas abikaasad elavad faktiliselt koos või mitte, oluline on abielus olemise fakt. Samuti loetakse kehtiva perekonnaseaduse järgi abielu kestel soetatud vara abikaasade ühisvaraks olenemata asjaolust, kas abikaasad faktiliselt elavad koos või mitte.

Teie küsimusele tuginedes eeldan, et antud juhul on tegemist varaühisusega. Selleks, et saaksite kehtivat varasuhet muuta ja ühisvara jagada, on vajalik pöörduda notarisse. Ühisvara saate jagada alles peale varasuhte muutmist.
Samaaegselt varasuhte muutmisega on teil võimalik notaris ka lahutusavaldus vormistada.