Perekonnaõigus


Küsimus: Lahutamisel ühisvara hulka kuuluva osaühingu vara jagamine05.09.2011

Abikaasale kuuluv osaühing on loodud abielu ajal ja ühisvara. Kas on ühisvara ka firmale registreeritud sõiduauto või kontoritehnika (arvuti, printer), kui need on ostetud firma vahenditega? Autot kasutatakse ka erasõitudeks ja kontor asub kodus, kus seda kasutab terve pere. Kas lahutuse puhul lähevad jagamisele nii osaühingu väärtus kui auto ja muud väidetavalt firma omanduses olevad asjad?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Riigikohus on oma 3-2-1-101-08 otsuses andnud selged juhised abikaasade ühisvara hulka kuuluva osa väärtuse määratlemise kohta. Riigikohus leidis nimetatud lahendis, et abikaasade ühisvara hulka kuuluva osa jagamisel tuleb kindlaks teha osaühingu osa kohalik keskmine müügihind. Kui osanik kaotab oma tahte vastaselt osad, peab ta hüvitisena saama selle, mida tema osalus osaühingus tegelikult väärt on. Osa eest õiglase hüvitise määramisel tuleb arvestada välja osaühingu kui terviku majanduslik väärtus ja jagada see proportsionaalselt osanike vahel. Osaühingu hindamiseks on erinevaid meetodeid. Praktikas tunnustatakse ja kasutatakse laialdaselt raamatupidamisliku (bilansilise) väärtuse meetodit osaühingu väärtuse kindlaks tegemisel. Üldjuhul tuleks lisaks sellele arvestada osaühingu väärtuse kindlakstegemisel ka osaühingu tulevikuväljavaateid ning osanike võimalusi tulevikus tulu teenida. Ühisvara väärtus hinnatakse ühisvara jagamise aja seisuga, osast ilmajääval abikaasal on õigus saada õiglast hüvitist osaühingu osa eest (milleks on osa harilik väärtus ja/või bilansiline väärtus, mitte nimiväärtus), osade võrdsust eeldatakse.

Lugupidamisega,

Kairi Pobbul