Perekonnaõigus


Küsimus: Täiskasvanuna isalt maksmata elatisraha väljanõudmine05.09.2011

Tere!
Ema pani aastaid tagasi isale alimendid peale aga isa ei maksnud neid.
Nüüd ema lõpetas selle asja ära, et nüüd ma täisealine (20 a) ja võin ise neid asju edasi ajada.
Millest alustada? Isa töötab välismaal, "mustalt". Vahepeal andis iga kuu 100 eurot ja nüüd jälle ei midagi. Tal on veel peale minu 4 last. Minu vend, kes on ka 18 aastat täis ja teised on nooremad. Läks äsja oma naisest lahku, nüüd lahutus ees.
Ühesõnaga tahaks teada, kas on võimalik nõuda alimente, mida ma pole saand? Kelle poole esimesena pöörduda? Kui palju see maksma läheb?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Elatist makstakse lapsele, mitte vanemale. Seni kui laps ei ole täisealine, on tema esindajaks elatise nõudes tema seaduslik esindaja, kelleks reeglina on üks vanematest.

Kuna teie olete 20-aastane, seega täisealine ning kui on täidetud Perekonnaseaduse (PKS) § 97 p 2 nõuded, on teil võimalik esitada kohtule elatisnõue oma isa vastu.

PKS § 97 p 2 järgi on ülalpidamist õigustatud saama laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem, kui 21-aastaseks saamiseni.
Juhul, kui olete õigustatud nõudma elatist, on teil võimalik elatise võlgnevust tagasiulatuvalt nõuda kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.

Fakt, et teie isal on lisaks teile 4 last, võib olla elatise miinimummäära vähendamise aluseks. Vastavalt PKS § 102 lg 2, kui vanemal on teised lapsed ja elatise miinimumi väljamõistmisel osutuksid teised lapsed varaliselt vähemkindlustatuks kui elatist saav laps, võib selline asjaolu olla mõjuvaks põhjuseks elatise vähendamisel.

Kui PKS § 97 p 2 märgitud tingimused on täidetud, peaks teil põhimõtteliselt elatise nõudeõigus olema. Juhiseid võite leida www.just.ee kodulehelt.