Perekonnaõigus


Küsimus: Isa tahaks oma kohustusi ja õigusi lapse suhtes.08.09.2011

Vabaabielus olles naine rasestub, tekivad suhteprobleemid, naine abiellub 2 nädalat enne sünnitamist ja registreerib lapse oma seadusliku abikaasa nimele. Kas ja kuidas saaks lapse pärisisa seda vaidlustada? Või ongi tegemist JOKK olukorraga. Vallavalitsus ei väljasta isegi sünnitunnistuse koopiat. Tahaks kohtule teha taotluse DNA analüüsi kaudu isaduse kinnitamiseks.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

PKS § 84 lg 1 esimese lause kohaselt on lapse isa mees, kes on lapse eostanud. Sama paragrahvi teise lause kohaselt loetakse, et lapse on eostanud mees a) kes on lapse sünni ajal lapse emaga abielus; b) kes on isaduse omaks võtnud või c) kelle isaduse on tuvastanud kohus.

Kehtib põhimõte, mille kohaselt lapse isaks loetakse mees, kes on lapse sünni hetkel lapse emaga abielus. Antud juhul ongi selline olukord, et lapse isaks on lapse sünnitunnistusel märgitud mees, kes oli lapse emaga lapse sünni ajal abielus.

Käesoleval hetkel on teil võimalus nõuda kohtus isaduse tuvastamist. PKS § 91 teine lause sätestab, et ühe aasta jooksul lapse sünnist arvates võib isaduse vaidlustada ka mees, kes taotleb enda isaduse tuvastamisest selle mehe asemel, kelle isadus on kindlaks tehtud tulenevalt abielust lapse emaga.

PKS § 95 sätestab, et isaduse tuvastamise või vaidlustamise otsustab kohus mehe hagi põhjal, mis on esitatud lapse vastu.

Seega, tuleb teil ühe aasta jooksul alates lapse sünnist esitada kohtusse hagi isaduse tuvastamiseks.