Perekonnaõigus


Küsimus: Isa ei ole isa kohustusi täitnud, isaduse kaotamine05.09.2011

Pisut üle 20 aasta tagasi olin lühikest aega vabaabielus mehega, kel oli probleeme alkoholiga. Kooselust sündis laps, kes sai pandud isa nimele. Alles praegu mõistan, milline viga see oli! Isa on kõigi nende aastate jooksul oma last aeg-ajalt rahaliselt toetanud (kui tal parajasti joomaperioodi ei olnud), kuid lapse kasvatamine oli ikkagi minu kui ema kanda. Praeguseks on olukord muutunud selliseks, et mehe tervis on "tänu" aastakümneid kestnud joomisele nö läbi ning ta ei saa enam üksi elamisega hakkama. Tütar (kes on praeguseks juba täiskasvanud ja ka ametlikult abielus) organiseeris isa hooldekodusse paigutamise (selle peale läheb kogu isa töövõimetuspension + rahaline toetus linna poolt). Umbes pool aastat suutis isa hooldekodus karsket elu elada, kuid siis hakkas taas jooma. On loogiline, et hooldekodus sellist alkohoolikut ei peeta ning kindlasti lõpetab ka linn toetuse maksmise ära. Millist nõu annate? Mida ette võtta? Kas ja kuidas on võimalik kaotada isadust, et tütrel ei oleks kohustust oma alkohoolikust isa eest hoolitseda? Lisainfoks: kuna isa töötas alati "mustalt" (tema pangakonto on arestitud), siis ametlikult pole ta oma tütrele sentiga elatisraha maksnud (ma ei ole seda ka nõudnud). Raha andis ta tütrele lihtsalt käest-kätte ainult siis, kui tal seda parajasti oli. Isadusest loobumisega isa ise nõus ei ole.
Suured tänud abi eest!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Teil, kui tütrel, ei ole isast, kui sellisest (olgu ta alkohoolik või mitte) võimalik loobuda/lahti öelda. Ülalpidamist on kohustatud vastavalt PKS § 96 andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad- ja alanejad sugulased ehk siis lastel lasub oma vanemate ülalpidamiskohustus. Seadusandja näeb ette, et ülalpidamist on õigustatud saama muu abivajav üleneja sugulane (teie isa), kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama. Kui ülalpidamist saama õigustatud isikuid on mitu ja ülalpidamiskohuslane ei ole võimeline neile kõigile ülalpidamist andma, siis eelistatakse ülalpidamiskohuslase lapsi tema vanematele.

Julgen arvata, et teie küsimusele leiab kindlasti lahenduse, kuid selleks peaks enam nimetatud kaasusega tutvuma.

Lugupidamisega

Kairi Pobbul