Perekonnaõigus


Küsimus: Abielulahutus, ühisvaravara jagamine08.09.2011

Küsimus siis selline: Kui abielu jooksul soetatud vara on üksnes auto, kas see läheb vara jagamisel pooleks? Kui mees ei ole sellega nõus, siis kuidas asi lahendatakse? Kas auto väärtuseks loetakse siis ostuhind või turuväärtus?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Kui teie ühisvaraks on sõiduauto ja muud ühisvara ei ole, siis jagatakse ühisvara abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades. Kui teine pool ei ole ühisvara nõus jagama, võite oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda.

Eseme väärtuse regulatsioon tuleneb TsÜS §-st 65, mille järgi loetakse eseme väärtuseks selle harilik väärtus, kui seaduse või tehinguga ei ole ette nähtud teisiti, ning eseme harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind).