Perekonnaõigus


Küsimus: Enne abieluvaralepingut täisealiste laste õigus varale22.09.2011

Kas lahutuse korral on naise lastel, kes olid enne varalepingu koostamist juba täisealised, mingit õigust meie soetatud ja lepingus näidatud ühisvarale. Kas maja korral on õigus nõuda sundmüüki kui vastaspoolel pole raha oma poole kinnimaksmiseks? Kuidas käib kinnisvara hindamine, peab selleks kasutama kinnisvarafirmat või ise võid öelda suvalise summa?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Ühisvara jagamisel on poolteks abikaasad, mitte nende alanejad sugulased. Seega ainuüksi ühisvara jagamisest ei teki alanejatel sugulastel varale õigusi. Lastel tekib varale õigus pärimise käigus, kui nad on kas seadusjärgselt pärima õigustatud või on testamendijärgsed pärijad.
Kui pooled ei saavuta omavahelist kokkulepet ühisvara jagamisel ja vaidlevad vara väärtuse üle, siis reeglina hinnatakse vara eksperdi poolt. Kohtuvaidluse raames võib paluda, et kohus määraks sõltumatu eksperdi, kes vara väärtust hindaks. Kui ühisvara on jagatud viisil, kus ühele poolele jääb vara ja sellel poolel tekib enamsaadu arvelt kohustus teisele poolele maksta hüvitist, siis õigustatud pool saab pöörduda nõude rahuldamiseks kohtuotsuse alusel kohtutäituri poole.