Perekonnaõigus


Küsimus: Puudega abikaasa elatisraha nõue22.09.2011

Oleme elanud abikaasaga 2,5 aastat eraldi, juriidiliselt abielus.
Kas osalise töövõime kaotusega ja puudega abikaasal on õigus teise poole käest nõuda elatusraha? Kui jah, siis kui palju ja mis protsessid selleks tuleb käivitada?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Perekonnaseaduse järgi ei oma tähtsust, kas abielus olevad isikud elavad eraldi või koos, kui abielu ei ole lahutatud on pooled abielus. Abielludes kohustuvad pooled abielus toetada üksteist. PKS § 98 lg 2 kohaselt on abikaasa ülalpidamist saama õigustatud isikute järjestuses võrdsustatud alaealise lapsega ning ta saab ülalpidamist enne täiskasvanud last või abielus olevat alaealist last ja ülejäänud sugulasi.
Abivajava isiku abikaasa annab ülalpidamist enne abivajava isiku sugulasi. Kui abikaasa ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades võimeline andma abikaasale ülalpidamist oma tavalist ülalpidamist kahjustamata, annavad ülalpidamist abivajava isiku sugulased. Ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpidamist saama õigustatud isiku vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes. Ülalpidamise kindlaksmääramisel arvestatakse õigustatud isiku kõiki eluvajadusi, sealhulgas tema võimete ja kalduvuste kohase hariduse ja kutsealase ettevalmistusega seotud kulutusi, alaealise ülalpeetava puhul ka tema kasvatamise kulutusi.
PKS § 16 lg 3 viimase lause kohaselt ei ole lahus elav abikaasa õigustatud teiselt abikaasalt endale ülalpidamist nõudma, kui ta suudab end ise ülal pidada või lahuselu on põhjustanud tema ise oma käitumisega.
Isik vabaneb ülalpidamiskohustusest selles ulatuses, milles ta ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades võimeline andma teisele isikule ülalpidamist, kahjustamata enese tavalist ülalpidamist. Kohus võib kohustatud isiku ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastada, kui ülalpidamist saama õigustatud isiku abivajadus on tekkinud tema enda ebamõistliku käitumise tagajärjel.