Perekonnaõigus


Küsimus: Kas erastamisega on saanud minu korter ühisvaraks?22.09.2011

Tere. "Vene" aja lõpus tegi mu ema koduvahetuse, mille käigus sain mina endale temalt korteri asustusõiguse kooperatiivkorteris. Abielus ma siis polnud. Mingit kinkelepingut ei tehtud, lihtsalt sain kooperatiivi liikmeks ja korteriorderi.
Maade erastamise ajal selle korteri juurde, kui korter sai kinnistuks, olin juba abielus. Kas nüüd, kui on soovi korterit müüa või kui peaks toimuma abielulahutus, on see korter ühisvara ja sellele on õigus ka mu abikaasal. Lisan juurde, et see ei ole mu abikaasa elukoht ja ta elab majas, mis on meil muretsetud abielu ajal.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Ammendava avastuse andmiseks peab kindlasti teie korteri omandamise alusdokumentidega tutvuma. Samas on Riigikohus oma 3-2-1-164-05 otsuses märkinud, et ..“kui vallasasjaks oleva korteri baasil tekib korteriomand abielusuhete ajal, ei muutu korteriomand PKS § 14 lõikest 1 (kehtiva seaduse § 25) tulenevalt abikaasade ühisvaraks."