Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas esitada hagi elatisraha suurendamiseks, kui ei tea aadressi ja isa telefonile ei vasta?13.02.2017

Tere
Elatisraha määrati kohtuotsusega aastaid tagasi 200 eurot. Praeguseks on laps 18-aastane ja soovib jätkata ülikoolis. Vahepeal on muutunud isegi miinimumsumma. Kas peab uuesti kohtusse pöörduma kui lapse rahalised vajadused muutuvad? Kas isa peab maksma poole õppemaksust kui ema suudab koolitada? Kui lapse kommunaalkulud muutuvad, kas isa peab poole tasuma? Kuidas esitada hagi, kui ei tea aadressi ja isa telefonile ei vasta?
Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui kohtuotsusega on elatisraha välja mõistetud kuni lapse täisealiseks saamiseni, tuleb lapsel iseseisvalt uuesti kohtusse pöörduda. Seejuures ei kehti täisealisele lapsele elatise miinimummäär ja elatis mõistetakse välja vajaduspõhiselt. Lapsel tuleb kohtule tõendada oma vajaduste suurus ja kohus mõistab elatise välja poole ulatuses lapse põhjendatud ülalpidamiskulude kogusummast, teine pool sellest tuleb tasuda lapse teisel vanemal. Seejuures arvestab kohus ka vanemate varanduslikku olukorda.

Kui puuduvad andmed isa elukoha osas, tuleb hagiavaldusse märkida need andmed, mis on teada, näiteks telefoninumber ja e-posti aadress. Kindlasti tuleks üritada ka postiaadressi välja selgitada (näiteks ühiste tuttavate/sugulaste kaudu) ja kui see ebaõnnestub, kirjeldada hagiavalduses, milliseid kanaleid kaudu on andmete väljaselgitamist üritatud. Puudulike andmete korral proovib seejärel infot leida kohus ise.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand