Perekonnaõigus


Küsimus: Ühisvara jagamine notari juures, vara kindlakstegemine07.10.2011

Tere.
Abielu on lahutatud 2011. aasta augustis. Nüüd seisab ees ühisvara jagamine notari juures. Ühisvara hulka kuulub korter (mille mina ostsin, et lastega kusagil edasi elada), firma, mõlema autod ja ilmselt veel midagi, millest mul pole aimugi. Kas abikaasa on kohustatud kõik abielu jooksul teostatud tehingud (ostud) notari juures üles loetleda? Kaldun arvama, et need ei ole ainsad ühisasjad, mida jagame. Kes määrab jagamisele kuuluvate asjade rahalise väärtuse (hinna)? Kui korter on erastatud EVP-ga, kas see on siis ikka ühisvara või on ta sel juhul juba lahusvara, s.t. kas korter kuulub siis ainuomandina erastajale? Firma tegeleb kinnisvara üüripindadega ja seega elab abikaasa juba aastaid firmale kuuluvas üürikorteris, mis on ühtlasi ka kontor.
Mida peaksin jälgima notari juurde varajagamise dokumente sisse viies? Ja kas mõlemad osapooled saavad eraldi omad jagatavad varad notari juures üles lugeda või peab seda tegema koos?
Lugupidamisega,
Tänud juba ette

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

2. Ühisvara koosseis tehakse kindlaks abielu lahutamise seisuga s.o millised esemed kuuluvad abikaasade ühisvarasse ja millised mitte.
Ühisvaraks loetakse varaühisuse kestel omandatud esemed ja muud varalised õigused. Ühisvara jagatakse kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Märgite oma küsimuses, et korteri ostsite teie, kuid selgusetuks jääb, kas korter osteti ühisvara või lahusvara arvelt. Kui korter osteti lahusvara arvelt, siis see peaks jääma teie lahusvaraks. Kui abikaasad valitsevad ühisvara ühiselt, võivad nad sellega tehinguid teha ühiselt või teise abikaasa nõusolekul. Abikaasa võib teise abikaasa nõusolekuta teha tehinguid enda ja perekonna igapäevaste vajaduste rahuldamiseks.
Perekonnaseadus ühisvarasse kuuluvate esemete väärtuse kindlaksmääramise aluseid otseselt ei reguleeri. Eseme väärtuse regulatsioon tuleneb TsÜS §-st 65, mille järgi loetakse eseme väärtuseks selle harilik väärtus, kui seaduse või tehinguga ei ole ette nähtud teisiti, ning eseme harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind).

Lisainformatsiooni saate te kindlasti riiklikest registritest. Samuti paluge teisel poolel esitada ülevaade, millistes krediidiasutustes on tal arveldusarved avatud, samuti paluge tal esitada kontode väljavõtted.
Notaril on kohustus selgitada samuti teie õigusi ja kohustusi. Kui te ei saa millestki aru või kahtlete milleski, siis paluge notaril endale asju selgitada.