Perekonnaõigus


Küsimus: Kui isa ei täida kokkuleppeid, kas siis emal on alust saada täielik hooldusõigus?17.02.2017

Tere, lapse isaga on olemas kehtiv notariaalne kokkulepe, millega ta kohustub maksma riigi poolt määratud suuruses elatist ning alluma kohesele sundtäitmisele, kui ei maksa. Kaks aastat tagasi jõustus lisaks kohtuotsus, kus on määratud lapse-isa kohtumiskord ning määratud osaliselt otsustusõigus teatud küsimustes emale. Kohtuotsuse jõustumisest (ca 2a) ei ole isa lapse vastu huvi tundnud, elatist maksab alla miinimummäära.
Täitemenetlusega saan nõuda puuduva osa elatist. Küsimus selles, kas käesolev olukord on piisav, et ema saaks lisaks nõuda ka täielikku hooldusõigust?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Reeglina ei pea kohtud põhjendatuks lapse ühise hooldusõiguse täielikku lõpetamist pelgalt seetõttu, et vanemad elavad alaliselt lahus. Ühise hooldusõiguse lõpetamiseks võiks olla alust siis, kui lahus elaval vanemal puudub igasugune huvi lapse elus osalemise vastu ja ta ei ole seda teinud pikema perioodi kestel. Seega Teie poolt kirjeldatud olukorras võib ühise hooldusõiguse täielik lõpetamine olla põhjendatud, kuid otsuse teeb siiski kohtunik, võttes arvesse kõiki tähtsust omavaid asjaolusid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand