Perekonnaõigus


Küsimus: Elatisnõue kinnipidamisasutuses viibivalt isikult07.10.2011

Kohtu kaudu on tuvastatud isadus ja omavahelise lepinguga paika pandud elatise maksmise tingimused. Nüüd on lapse isa paigutatud kinnipidamisasutusse.
Kas ja millised on võimalused elatise saamiseks lapsele edaspidi? Kas tuleb pöörduda kohtu poole? Pensioniametist väideti mulle, et ei olegi mingeid võimalusi kui kohtu kaudu on juba elatis isalt välja mõistetud, aga kui kohtu kaudu elatist määratud ei ole, siis menetluse ajaks on selleks ette nähtud riiklikud vahendid. Kas on see tõesti nii? Selge on see, et kinnipidamisasutuses ju lapse isal sissetulekut ei ole ja elatisi ta maksta ei saa, kuid lapse vajadused ei tohi ju kannatada!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Teie küsimusest jääb selgusetuks, millises vormis on teil isaga elatise maksmise kokkulepe sõlmitud. Mõlemal vanemal on kohustus oma lapse eest hoolitseda ja teda ka üleval pidada. Seega, kui isa viibib kinnipidamisasutuses, ei tähenda veel seda, et tal puuduks kohustus lapsele elatist maksta. Selle aja eest tekib isal elatisevõlg. Samas, kui kokkulepe on lihtkirjalik, siis oleks mõistlik elatise asjas pöörduda kohtusse, mis annaks teile võimaluse 1 aasta eest tagasiulatuvalt elatist nõuda. Kindlasti mängib rolli ka kinnipidamise aja pikkus.