Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on võimalik kohtulikult nõuda, et isa ise isadusest loobuks ja uus elukaaslane saaks lapse lapsendada?03.05.2017

3a jooksul on sõlmitud erinavaid kirjalikke kokkuleppeid, kus on täpselt korraldatud lapsega kohtumiskorrad. Lapse isa ei ole viimase 3a jooksul suutnud neid (paha)tahtlikult korrektselt täita (valla lastekaitsetöötaja juures sõlmitud kokkulepe, lepitaja juures sõlmitud ja kohtulikult kinnitatud kokkulepe). Ehk käitub oma suva järgi. 1,5 puudus igasugune huvi lapse vastu. Määruse rikkumise osas on tehtud 2 avaldust kohtutäiturile, sh elatisvõla osas. Nüüd ootab ees uute kokkulepete sõlmimine (kuna eelmise kokkuleppe tähtaeg läbi). 9.a laps ise ei soovi bioloogilist isa külastada, kuna peab minu uut elukaaslast oma isaks.
1. kas on võimalik kohtulikult nõuda, et isadusest loobuks ja uus elukaaslane saaks lapse lapsendada?
2. või on ainus asi, mis lapse kasvatamise kergendamiseks teha saab, nõuda ainuhooldusõigust? Kas ainuhoolduse nõudmiseks piisab eelpool mainitud asjaoludest?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapsendamiseks on reeglina vajalik vanema nõusolek. Vanema nõusolekut ei ole vaja, kui ta on kestvalt võimetu avaldust esitama või kui tema viibimiskoht on kestvalt teadmata või kui vanemalt on hooldusõigus perekonnaseaduse § 135 alusel täielikult ära võetud.

Kohtupraktikas ei ole väga levinud lapse ühise hooldusõiguse täielik lõpetamine, selleks peaksid esinema väga kaalukad asjaolud. Kui lahus elaval vanemal on soov lapse elus osalemiseks, ei pea kohus üldjuhul põhjendatuks hooldusõiguse täielikku lõpetamist, vaid eelistatakse hooldusõiguse osalist lõpetamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand