Perekonnaõigus


Küsimus: Kas elatisraha nõue aegub?12.05.2017

Lapse isalt on 2007 aastal elatisraha välja mõistetud. Vabatahtlikult maksma ei hakanud, kohtutäituri abil u aasta saime raha. Viimase 7 aasta jooksul oleme saanud u 300 eurot. Võlgnik ametlikult tööl ei käi, samuti keeldub andmast elukoha ja e-posti aadressi (elame erinevates linnades). Lisaks on asja menetlenud kohtutäitur litsentsist ilma jäänud. Laps praegu 14-aastane. Nii isa kui laps omavahelisest suhtlusest väga vähe huvitatud. Kas selles olukorras on üldse midagi veel teha või on mõistlikum asi jätta?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse ülalpidamise kohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg on kümme aastat iga üksiku kohustuse jaoks, seejuures ei hakka nõue aeguma enne lapse 18-aastaseks saamist.

Soovitan Teil pöörduda uue kohtutäituri poole ja algatada uus täitemenetlus, samuti võiks kaaluda lapse isa suhtes kriminaalmenetluse algatamist, sest praktika näitab, et sellel võib olla distsiplineeriv mõju.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand