Perekonnaõigus


Küsimus: Kas varasemaid alimente on võimalik veel välja nõuda?07.10.2011

Abielu lahutatud 2005. aastal ja kasvatan üksi hetkel 11a. last. Eksabikaasa ei maksnud alimente korralikult ja 2009.a. sai esitatud kohtule hagiavaldus, et saada tagasiulatuvalt kätte ka 2008.a. maksmata jäänud summad. Selle tulemusena võttis eksmees ühendust ja saime omavahel kokkuleppele, et hakkab maksma ka tagasiulatuvalt alimente. Seega sai elatushagist loobutud, mis oli suurim viga! Raha hakkaski laekuma pärast kokkulepet, kahjuks aga samas summas, mis pidi ka jooksvalt kokkuleppe alusel kuus tasuma (sel momendil oli see 2100 krooni). Selgituseks ülekandesse pandi alimendid. Nüüdseks on olukord, kus maksmata 2008 a. mõned kuud, 2009 a. mõned kuud ja suurem osa 2010.a. alimente. Hagiavaldusega saaksin tagasiulatuvat ühe aasta aga just viimasel aastal alimendid laekunud ja varasemad mitte.
Kas mul on võimalik seda raha kuidagi kohtu kaudu kätte saada. Kuna selgitusse maksmisel on pandud vaid alimendid, kas siis võiks arvata, et need on eelnevate perioodide eest? Kuidas peaksin asju lahendama hakkama? Ette tänades!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Elatise puhul on õigustatud isikul õigus nõuda elatise kohustuse täitmist ja kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju hüvitamist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist. Seega on teil teoreetiliselt võimalik 2008, 2009 aasta elatise võlgnevust nõuda ainult teise poole nõusolekul. 2010. aastal vähem tasutud elatist on teil võimalik nõuda vaid siis, kui pöördute elatishagiga kohtusse. Isa poolt teile makstav elatis on väiksem, kui seaduses kehtestatud elatise miinimum. Kui lapsele tehtavad kulutused on aja jooksul suurenenud ja teise vanema poolt tasutav elatis ei ole piisav lapse ülalpidamisel, on mõistlik esitada hagi ja nõuda kohustatud poolelt tegelikult lapsele tehtavatest kuludest pool.