Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas käib elatisraha arvestamine ja maksmine täisealise puudega lapsele?30.08.2017

Tere!
Olen maksnud abielulahutuse järgselt oma puudega lapse tarvis juba aastaid igakuiselt elatisraha lapse ema kontole. Laps saab nüüd täisealiseks ja jätkab õpinguid täiskasvanute gümnaasiumis. Kas seoses täisealiseks saamisega on tal võimalik taotleda ka töötukassa kaudu vähenenud töövõime hüvitist? Kas mina pean siiski ka temale elatist edasi maksma kuni 21-aastaseks saamiseni? Kuidas käib üldse täisealise (vähenenud töövõimega) lapse elatise suuruse arvestamine - 1/2 peaks maksma ema ja 1/2 isa? Seadusandluses siin miinimummäära kehtestatud pole, kuid kas makstav kuumäär tuleks siis osapoolte vahel kuidagi kokku leppida või on siin ikkagi mingi muu loogika? Kas on ilmtingimata vajalik notariaalne kokkulepe, kelle kontole kui palju jne? Laps elab hetkel koos emaga.
Tänud vastuse eest ette!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Täisealisele abivajavale isikule tuleb elatist maksta vastavalt tema vajadustele. Täisealise isiku igakuistest ülalpidamiskuludest tuleb maha arvestada tema enda sissetulekud (nt toetused) ja seejärel jagada järelejäänud summa ülalpidamiseks kohustatud isikute arvuga (antud juhul tuleb siis summaga jagada pooleks Teie ja lapse ema vahel). Notariaalne kokkulepe elatise maksmise osas ei ole vajalik.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand