Perekonnaõigus


Küsimus: Kas lapse isal on kohustus ka lapse ema üleval pidada?03.10.2017

Tere!
Vallalised noored, täiselised, said lapse. Mõlemad eestlased. Koos ei ole elatud. Ema elab lapsega Eestis. Lapse isa elab ja töötab Ameerikas. Laps sündis Ameerikas ja omab ka USA kodakondsust.
Probleem selles, et lapse ema nõuab suuremaid summasid elatiseks, mitteametlikult. Lapse isa maksab iga kuu 650€ ja sellest ei pidavat lapsele piisama. Lapsel vanust 1 a 10 kuud. Lapse ema tööl ei käi.
Küsimus: Kas lapse isal on kohustus ka lapse ema üleval pidada? Kui jah, siis kui kaua? Kas elatisraha maksmise saaks ka lapse isa ametlikuks teha. Kuhu peaks sellisel juhul pöörduma?
Kahju lapse isast, kes on sunnitud ennast vigaseks töötama, et lapse ema nõudmisi täita. Kuidas käituda sellise terrori puhul?
Tänud ette vastuse eest!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse emal on õigus saada lapse isalt endale ülalpidamist, kui ta ei ole võimeline raseduse või sünnituse põhjustatud tervisehäire tagajärjel või lapse eest hoolitsemise tõttu ennast ise ülal pidama. See õigus on lapse emal kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Kui näiteks alla 2-aastane lapse käib juba lasteaias, kuid lapse ema ei soovi tööle minna, ei ole lapse emal õigust nõuda lapse isalt endale ülalpidamist. Kui aga laps lasteaias ei käi ja lapse emal ei ole võimalik tööle minna, on tal õigus nõuda ülalpidamist lapse isalt. Ülalpidamise suuruse kindlaksmääramisel võetakse kindlasti arvesse mõlema poole majanduslikku seisundit.

Elatise suuruses kokkuleppele jõudmise korral on võimalik elatise maksmine fikseerida notariaalses lepingus, mis on kohtulahendile sarnaselt täitedokument.

Kokkuleppe mittesaavutamisel on elatise väljamõistmiseks võimalik kohtusse pöörduda vaid lapse emal, isa seda teha ei saa. Kui lapse ema nõuab pidevalt suuremaid summasid, peaks lapse isa maksma elatist ikkagi selles summas, mis on isa hinnangul lapse vajadusi arvestades piisav. Kui lapse ema sellega ei nõustu, on tal võimalik elatise väljamõistmiseks kohtusse pöörduda ja kohtulahendiga kokkuvõttes elatise konkreetne suurus ka fikseeritakse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand