Perekonnaõigus


Küsimus: Notariaalse kokkuleppe alusel elatisraha maksmine18.10.2011

Tere
Laps on registreeritud vallaslapsena ja isa keeldub oma nimele võtmast, aga on nõus notariaalse kokkuleppega maksma lapsele igakuist elatisraha. Mis on selle lepingu ohud? Kas mul üldse tasub nõustuda. Praegu ei taha isa ka DNA testi teha. Kas laps võib saada raha ka kõrgkooliõpingute ajal? Kas notariaalsest lepingust lähtuvalt tuleb ka tulumaksu maksta?
Lugupidamisega
K

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Ülalpidamiskohustus tuleneb ennekõike põlvnemisest. Teie puhul on riskiks see, et põlvnemine on tuvastamata ja seega seadusjärgne kohustus isal puudub. Isegi juhul, kui sõlmite omavahel notariaalse kokkuleppe, millega isa kohustub teie lapsele elatist maksma, ei garanteeri see teile kindlasti seda, et isa tõepoolest oma kohustust ka hilisemal perioodil täidab, seda ennekõike siis, kui isa ühel hetkel leiab, et enam ei saa või ei taha elatist maksta. PKS § 96 sätestab, et ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased.
Seadus ei näe ette lahuselavale vanemale kohustust tasuda elatist siis, kui alaealine on saanud täisealiseks ja jätkab õpinguid kõrgkoolis. Juhul, kui vanemad on sellekohase kokkuleppe sõlminud, tuleneb selline kohustus lepingust.
Alates selle aasta jaanuarist muudeti tulumaksuseadust, mille järgi elatiselt ei ole vaja tulumaksu maksta.