Perekonnaõigus


Küsimus: Alaealine laps kingisaajana07.10.2011

Tere,
Vanaema soovib kinkida oma alaealisele lapselapsele 2/3 vanaema omandis olevast korterist.
Kas antud lepingu sõlmimiseks on vaja kohtu nõusolekut? Kas pean pöörduma kohtu poole erieestkostja määramiseks?

Ette tänades,

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Lapse nimel tehingute tegemiseks peab vanematel olema kohtu nõusolek juhtudel, kui seda Perekonnaseaduse § 187 ja § 188 lõike 1 punktide 1–3, 5 ja 7–11 kohaselt vajab ka eestkostja. Vanem ei või kohtu nõusolekuta kiita heaks tehinguid, mille tegemiseks lapse nimel ta vajab kohtu nõusolekut. PKS § 187 järgselt ei või eestkostja eestkostetava nimel kohtu eelneva nõusolekuta:
1) käsutada eestkostetavale kuuluvat kinnisasja või kinnisasjaõigust;
2) käsutada eestkostetavale kuuluvat kinnisomandi ülekandmisele või kinnisasjaõiguse tekkimisele, ülekandmisele või lõppemisele suunatud nõuet;
3) kohustuda tegema käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud käsutusi;
4) sõlmida eestkostetava nimel kinnisasja või kinnisasjaõiguse tasulisele omandamisele suunatud lepingut;
5) anda kasutusse eestkostetavale kuuluvat kinnisasja.
Kohtu nõusolek on vajalik juhul, kui sõlmitakse eestkostetava nimel kinnisasja tasulisele omandamisele suunatud lepingut.