Perekonnaõigus


Küsimus: Kas lapse sünniga kaotas kehtivuse venna kasuks tehtud testament ja minu vara pärib nüüd laps?14.11.2017

Olen mees ja mul on testament tehtud vennale. Paar aastat peale testamendi tegemist sündis minu perre laps. Kas lapse sünniga kaotas kehtivuse vennale tehtud testament ja minu vara pärib laps või pean tegema uue testamendi, kus minu vara läheks lapsele?

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse sünniga testament kehtivust ei kaotanud. Teie vara pärijaks on endiselt vend ja kui Teie surma korral on lapsel Perekonnaseadusest tulenevalt õigus saada Teilt ülalpidamist, on lapsel õigus sundosale. Sundosa suurus on pool pärandiosa väärtusest, mille pärija oleks seadusjärgse pärimise korral saanud, kui pärandi oleksid vastu võtnud kõik seadusjärgsed pärijad.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand