Perekonnaõigus


Küsimus: Soovin elatisraha maksta, kuidas peaksin selle ametlikuks korraldama?31.10.2011

Tere.
Olen väga keerulises olukorras. Mul on 2 alaealist last, kes elavad ema juures. Olen kodust juba üle aasta ära. Algul andsin laste ema kätte vabatahtlikult sularahas elatusraha, kuid mingil hetkel hakkas ta helistama ja väitma, et ma pole midagi andnud ja nõudis raha aina juurde. Mingil hetkel tekkis trots ja pole neid veebruari kuust saadik toetanud. Laste ema aga ei lase rahulikult elada, vaid terroriseerib telefonikõnede ja koduukse taga käimisega ja muidugi pidevad ähvardused. Olen talle korduvalt öelnud, et saab raha, kui mulle alimendid määrab, seda ta aga ei tee. Nüüdseks on olukord läinud juba minu elu häirivaks ja soovin endale ise alimendid määrata. Käisin ka kohtus küsimas, kuid see protsess pidi olema natukene liiga keerukas ja mitte soodne, kuigi samas lapse ema jaoks see tasuta. Samuti soovin lahti saada sellest psühhoterrorist, kuid see ei lõpe ka siis, kui raha annan. Kusjuures olen ka töötu. Kust pihta hakata, kas lihtsam oleks palgata advokaat? Kas laste olemasolul on kohustuslik, et laste ema mu kontakte omaks? Ja kui saan määrata alimendid ja maksan neid, kas mõni seadus räägib minu kasuks, et lõpetada need tuhat telefonikõnet päevas?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Elatise maksmise kohustus tuleneb seadusest, seega ise te seda endale määrata ei saa, selline kohustus on teil seetõttu, et teil on alaealised lapsed. Juhul, kui teil puudub konkreetne info lastele tehtavatest kulutustest, kuid soovite elatist maksta, võtke aluseks PKS § 101, mille kohaselt on elatise miinimum igale lapsele ühes kuus 139,01 eurot. Soovitaksin teil igakuiselt kanda laste emale 2x139,01=278,02 eurot tema arveldusarvele selgitusega elatis ja laste nimed. Selliselt olete täitnud seaduses ette nähtud elatise maksmise kohustust minimaalsel määral. Loomulikult ei tähenda see seda, et laste ema ei võiks pöörduda kohtusse ja paluda elatist suurendada.
Kui laste ema nn terroriseerib, siis edasiste sammude ettevõtmiseks tuleb laste ema poolset käitumist veidi põhjalikumalt analüüsida, et jõuda selgusele, kas tema käitumine on sellisel määral teie eraelu häiriv, et teil oleks alust pöörduda kohtusse lähenemiskeelu taotlemiseks.