Perekonnaõigus


Küsimus: Kas täisealine laps saab nõuda elatist gümnaasiumist kõrgkooli lõpuni?13.03.2018

Tere,
Elatist nõuab õppiv täisealine gümnaasiumist kõrgkooli lõpuni. Isal pere, abielus 3 last. Alaealised ja noorim 1a. Nõude esitas 18a summas 250 eurot. Milline võimalus on isal elatisnõudest keelduda või vähendada? Isa palk on korralik aga oma kodu ei ole. Lapse emal ainuke laps, varaline seisund hea. Kas vaadatakse ainult nõudeid või arvestatakse ka ülejäänud perega?
Aitäh!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Täisealisel lapsel on õigus saada vanematelt ülalpidamist põhi-, kesk- ja kõrghariduse omandamise ajal, kuid mitte kauem, kui 21-aastaseks saamiseni. Täisealisele lapsele ei kehti elatise miinimummäär (pool alampalka), temale mõistetakse kohtus elatis välja vajaduspõhiselt ehk tõendatud ja põhjendatud kulude alusel.

Ülalpidamiskohustus lasub lapse mõlemal vanemal ja reeglina jaotub vanemate vahel võrdsetes osades. Kui vanemate varaline seisund on erinev, võib olla põhjendatud ka ülalpidamiskohustuse jagamine vastavalt vanemate varalise seisundi proportsioonile.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand