Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas vormistada pärast lahutust kulude jagamine ja lapsele makstav summa?18.04.2018

Tere
Millised võimalused on Eesti Vabariigis, kui abikaasad lahutavad võrdsetel alustel ja soovivad võrdselt kulutusi edaspidi peale lahutust jagada? Kas on võimalik notariaalselt leppida kokku (kas selleks piisab ka lihtviisilisest omavahelisest nö notariaalsest lepingust)? Kui sooviks jagada kulutusi nii, et ühe lapse kohta kannab kumbki lapsevanem veerand miinimumpalga summast. Või ei ole see piisav ja peab ikkagi kohtu kaudu mõlemale lapsevanemale hakkama elatisraha vähendamist taotlema? Teine küsimus, et kas ühe lapse elukohaks saab ka määrata notariaalselt kaks elukoha aadressi, kuna reaalselt lapse kodu ongi kahes kohas?
Ette tänades,

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kokkulepped, mis puudutavad lapse elatisraha ja suhtlemiskorda, võib sõlmida lihtkirjalikult, see ei vaja notariaalset vormi. Kohtusse pöördumiseks on alust siis, kui vanemad omavahel kokkuleppele ei saa, antud juhul seda olukorda ei esine.

Hooldusõiguslikke muudatusi saab teha vaid kohtu kaudu, kuid nagu eelnevalt kirjeldasin, on kohtusse pöördumiseks alust siis, kui vanemad omavahel kokkulepet ei saavuta. Kui olete lapse teise vanemaga ühel meelel, milline on lapse elukorraldus peale lahutust, võite selles osas samuti sõlmida lihtkirjaliku kokkuleppe, notariaalset kinnitamist sellesisuline kokkulepe ei vaja.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand