Perekonnaõigus


Küsimus: Kust interneti keskkonnast saan esitada elatisraha nõude avalduse?22.05.2018

Tere Hanna,
olen hiljaaegu lahku elama asunud oma elukaaslasest ja laste isast kellega on ühiselt 3 alaealist last (abielus pole). Kahjuks suusõnalist kokkulepet pole võimalik sõlmida, seega kaalun hagiesitamist kohtule seoses elatise sissenõudmist laste isalt seaduslikult.
Märkusena tooksin välja, et isal on mitmeid erinevaid maksuvõlgu, kaasarvatud ka elatisevõlg oma 17a lapsele eelnevast kooselust. Ise olen veel hetkel kodune, viimane laps 1,8a ja sissetulekuks vaid lastetoetused.
Minu küsimus on: esmalt kust interneti keskkonnast saan avaldust esitada? Millist taolust esitada, kas hagi kiirmenetlust v ....(ei meenu hetkel selle juriidiline nimetus), mis on nende kahe taotluse erinevus?
Kas on mõistlik üldse esitada, kuna teenib ta miinimumi ja esineb ka elatisevõlg?
Mis on minu, kui üksikvanema väljavaated rahalisele abile riigi poolt.

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatist on võimalik nõuda kas maksekäsu kiirmenetluses või hagimenetluses. Maksekäsu kiirmenetluses ei ole võimalik nõuda elatist tagasiulatuvalt ja nõutava elatise suurus ei tohi olla suurem kui 1,5-kordne elatise miinimummäär.

Maksekäsu kiirmenetluse avaldus on võimalik täita E-toimikus (www.e-toimik.ee), hagiavaldus elatise nõudes tuleb kas ise koostada või täita internetist leitav hagiavalduse blankett ja seejärel esitada kohtule kas paberkandjal, kohtu e-posti aadressile või läbi E-toimiku.

Kui lahus elav vanem oma ülalpidamiskohustust lapse ees vabatahtlikult ei täida, on mõistlik elatise väljamõistmiseks kohtu poole pöörduda. Lahus elaval vanemal tuleb ülalpidamiskohustust täita ka siis, kui tema sissetulek on väiksemapoolne.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand