Perekonnaõigus


Küsimus: Kui lapse isa ei ela igapäevaselt Eestis, siis kuidas saab öelda, et laps kolib nüüd tema juurde?23.05.2018

Tere!
Eelmise aasta lõpus sai kohtumäärusega kinnitatud meie vahel laste isaga kompromisskokkulepe, millega isa tasub lapse ülalpidamiseks kuni lapse täisealiseks saamiseni (aastani 2020) elatist seaduses sätestatud alaealise lapse elatise miinimummääras.
Laps lõpetab juunis põhikooli ning soovib minna õppima kutsekooli ning elada koolis käies ühiselamus. Lapse isa töötab Soomes ning Eesti kodus viibib peaasjalikult üle nädala nädalavahetustel.
Nüüd pöördus lapse isa nõudmisega, et hakkaksin tasuma elatist tema kontole. Laps kolib oma asjad isa koju, kuigi isa viibib enamuse ajast mitte Eestis vaid Soomes.
Täna on olukord selline, et alates reedest kuni pühapäevaõhtuni 15-aastane neiu viibib isa elamises koos oma täisealise poiss-sõbraga (ka sel ajal, kui isa on ise Soomes ja selline elukorraldus on isa poolt aktsepteeritud).
Ise näen, et võiksin tasuda lapse kontole 250€ ja ta saaks sellega katta tekkinud kulutused. Või kuidas eelnimetatud olukorras on õige?
Kui lapse isa ei ela igapäevaselt Eestis, siis kuidas saab öelda, et laps kolib nüüd tema juurde ... kuigi kooli perioodil ta on ühiselamus teises linnas.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui täisealisele lapsele võib vanem otse ülalpidamist anda, siis alaealise lapse puhul võib elatise lapse kontole kanda vaid vanemate eelneva kokkuleppe alusel. Alaealise lapse puhul peaks elatise kandma reeglina selle vanema pangakontole, kelle juures on lapse elukoht ja kes kannab lapsega seotud kulutusi. Praegusel juhul tuleb elatist tasuda vastavalt kohtumäärusele, kohtumääruse tühistab vaid uus kohtulahend. Kui laps saab täisealiseks, kuid jätkab õpinguid, kaotab kohtumäärus kehtivuse, kuid vanemate ülalpidamiskohustus lapse ees jätkub ja tuleb kooskõlastada uus ülalpidamise korraldus. Kui laps elab mõlemast vanemast lahus ja katab ise enda vajadusi, tuleks mõlemal vanemal anda ülalpidamist otse lapsele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand