Perekonnaõigus


Küsimus: Vanemlike õiguste äravõtmine lapse isalt21.11.2011

Tere Kairi,
Soovin Teie nõu, olukord järgmine:
Lapse isa jalutas meie elust valja 2010. aasta novembris. Esitasin alimendi nõude detsembris 2010, lapse isa ei ole osa võtnud ega huvi tundnud lapse kasvatamisest, ei ole tasunud mingeid ülalpidamiskulusid alates päevast, mil välja jalutas. Nüüdseks on minul uus elukaaslane, kes täidab isa kohustusi ja mõlemapoolsed (nii lapse kui kasuisa) tunded on hoidvad ja armastavad.
Lugesin perekonnaseadusest paragrahv 54, et kui lapsevanem ei ole aasta jooksul osa võtnud lapse kasvatamisest, on minul õigus taotleda isalt õiguste äravõtmist. Kuidas ma seda tõestan, et lapse isa ei ole mingisugust huvi tundnud ja milliseid dokumente mul selleks vaja on? Kas lapse isal on õigus seda otsust vaidlustada, juhul kui kohtu otsuse saabumisel tema ei ole sellega nõus, kuigi ei ole elust osa võtnud?

Lugupidamisega

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Kehtivas perekonnaseaduses (PKS) reguleerib nn vanemaõiguste äravõtmist § 135, mille lõike 2 kohaselt võib isikuhooldusõiguse kohus vanemalt täielikult ära võtta üksnes juhul, kui teised abinõud ei ole tulemusi andnud või kui on põhjust eeldada, et nende rakendamisest ei piisa ohu ärahoidmiseks.
Kuivõrd sellega, et lapse isa ei võta osa lapse elust ega ole teda juba pikemat aega materiaalselt toetanud, ei ole lapsele mingit reaalset ohtu põhjustatud, siis isalt hooldusõiguse äravõtmiseks seaduslik alus puudub. Küll tasuks aga tuleviku peale mõeldes tatleda kohtult otsustusõiguse üleandmist Teile, kui last kasvatavale ja hooldavale vanemale.