Perekonnaõigus


Küsimus: Alimentide taotlemine töötult isalt31.10.2011

Kas ja mis võimalused on saada laste isalt alimente, kui ta on töötu ning pole ennast lisanud töötute nimekirja?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
kui kokkuleppe korras isa ei maksa elatist, peate pöörduma kohtusse elatisenõudega. Vanem peab käsutama kõiki tema kasutada olevaid vahendeid, et ennast ja last ühetaoliselt ülalpidada. Vanema töötus ei ole vabandatavaks põhjuseks elatise mittemaksmisel.