Perekonnaõigus


Küsimus: Kas vanematel on seadusest tulenev kohustus toetada 29-aastast üliõpilast, kes elab üliõpilaselamus?20.06.2018

Kas vanematel on seadusest tulenev kohustus toetada 29-aastast üliõpilast, kes elab üliõpilaselamus (st. vanematest eraldi)?
Või peab eelnimetad juhul üliõpilane pöörduma sotsiaalabiametisse ja taotlema toimetulekutoetust, juhul kui vanemad teda toetada ei soovi?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kõrghariduse omandamise ajal on lapsel õigus vanemate ülalpidamisele kuni 21-aastaseks saamiseni. Kui laps on saanud 21-aastaseks ja tal on olemas võimekus endale sissetuleku teenimiseks, ei ole vanemad enam kohustatud last ülal pidama. Abivajavaks perekonnaliikmeks, kellel on õigus olenemata vanusest oma vanematelt ülalpidamist nõuda, on siiski isik, kes ei ole võimeline endale ise sissetulekut teenima (teda takistab selleks tervislik seisund).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand