Perekonnaõigus


Küsimus: Kas lapse kontole makstud raha võib käsitleda kui elatisraha?21.11.2011

Tere! Ühes oma vastustest olete kunagi öelnud "Elatist makstakse lapsele, mitte lapsevanemale". Sooviks täpsustust, kas otse lapse kontole makstud raha saab lugeda elatisrahaks või on see minu (isa) poolne igakuine kingitus? Naine väidab tarkade juristide toel, et selline maksmine ei oma tähtsust ja ähvardab kohtuga.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Millise selgituse olete märkinud ülekande tegemisel? Edaspidi arusaamatuste ja pahatahtlike nõuete välistamiseks märkige ülekande selgitusse, et tegemist on elatisega ja lisage lapse nimi. Kui naine pöördub kohtu poole, väites, et Te ei ole lapse ülalpidamiskohustust täitnud, on Teil võimalik esitada kohtule tõendina pangakonto väljavõte, millelt nähtuvad Teie poolt tehtud ülekanded. Kui naine väidab, et tegemist oli kingitusega talle ja Teie sõnade kohaselt oli tegemist elatisega lapsele, on nö naise sõna Teie oma vastu. Kohus hindab seadusest juhindudes kõiki tõendeid igakülgselt, täielikult ja objektiivselt ning otsustab oma siseveendumuse kohaselt, kas menetlusosalise esitatud väide on tõendatud või mitte.