Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas kaitsta last kes tahab elada minu juures, kuid ema püüab vahendeid valimata saada elatisraha?10.10.2018

Viieaastase lapse ema initsiatiivil lõhuti lapse perekond. Järgnevad kuus aastat elas laps ema juures, lapse isa maksis lapsele regulaarselt elatisraha, sisustas lapsele eraldi toa ja terve aja oli lapse isal lapsega väga tihe läbikäimine, koos veedeti aega, õpiti ja tehti igapäevaseid toimetusi. 2018 kooliaasta lõpul (neli kuud tagasi) tuli laps isa juurde, kuhu on jäänud tänase päevani. Laps teatas emale, et tahab edaspidi elada isa juures. Ema alustas koheselt lapse kiusamist ja manipuleerimist. Võttis lapselt ära korteri võtmed, võttis tagasi lapsele tehtud kingitused, võttis ära lapse mitme aasta kingitustena kogutud sularaha, ei anna kätte lapsele ostetud riideid, mis on ostetud ajal kui isa maksis regulaarset elatisraha, võttis ära lapse passi ega anna luba lapsel sõita isaga puhkusereisile, on alustanud igakülgset lapse isa mustamist ja halvustamist, räägib koolis õpetajatele moonutades tegelikku olukorda ja avaldades seega lapse delikaatset infot kolmandatele isikutele, on sisuliselt lõpetanud lapsega suhtlemise, laps on läinud mitmel korral nädalavahetuseks ema juurde aga juba järgmise päeva hommikul tuleb nutetud silmadega isa juurde tagasi, sest laps väidab, et emal ei ole tema jaoks aega, et lobiseb vaid telefonis ja riidleb temaga. Hetkest kui laps tuli isa juurde elama, lõpetasin ka elatisraha maksmise ema kontole. Olen korduvalt andnud mõista, et nüüd peab ema maksma isa kontole lapse elatisraha, mida aga ema ei ole viis kuud teinud ega kavatsegi. Ühtlasi on ema alustanud võitlust lapse enda juurde saamisega ja on astunud kohtuteele. Ema kinnitas lapsele, et ma astun teie vastu kõikide relvadega. Milliselt peaksin käituma, et saaksin kaitsta last ahne ja alatu ema eest, et oleksid tagatud lapse heaolu ja rahulik elukeskkond ja lapse enda vaba tahe? Laps 11,5 a.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Antud olukorras oleks kohane taotleda ühise hooldusõiguse osalist lõpetamist ja vähemalt lapse viibimiskoha osas taotleda Teile ainuhooldusõiguse üleandmist. Kui olete faktiliselt lapse alaline kasvataja, kuid lapse ema sellega ei nõustu, oleks komplikatsioonide vältimiseks vajalik, et ka juriidiliselt kuuluks Teile õigus otsustada lapse viibimiskoha üle (kui vaidlus esineb ka näiteks lapse huvialade osas, on selles osas samuti võimalik taotleda hooldusõiguse üleandmist).

Kui lapse ema ei nõustu vabatahtlikult lapse ees ülalpidamiskohustuse täitmisega, tuleb elatise väljamõistmist taotleda kohtu kaudu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand