Perekonnaõigus


Küsimus: Kas abiellumise järel pean mehe vanade võlgade eest vastutama?31.10.2011

Olen abielus mehega, kellel suured võlad kaelas. Sellised võlad, mis olid tal enne minuga abiellumist ja ka sellised pangalaenud, mis võetud minuga kooselamise ajal, aga mis ei puuduta absoluutselt mind, millest ei saanud mina kasu mitte kui midagi. Kui see mees sureb enne mind, siis kas olen kohustatud mina tema võlad kõik tasuma, igasugu asutustele, jne.
Tänades ja vastust oodates

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere, enne abielu võetud laenukohustused on teie abikaasa lahusvarasse kuuluvad kohustused. Abielu kestel võetud kohustuste analüüsimiseks on vajalik kindlasti vastavad laenulepingud lasta spetsialistil üle vaadata ja hinnata, kas võetud kohustus kuulub ühisvara või teie abikaasa lahusvara hulka.
Reeglina vastutab abikaasa kolmanda isiku ees oma lahusvaraga ja ühisvaraga täies ulatuses nende kohustuste eest, mille kumbki abikaasa on võtnud perekonna vajaduste rahuldamiseks st ühise majapidamise korraldamiseks, laste huvide või perekonna muude tavaliste vajaduste katmiseks või abikaasade solidaarkohustuse täitmise eest aga ka kohustuste täitmise eest, mille puhul on kohustatud abikaasa leppinud kolmanda isikuga kokku, et ta vastutab nii ühisvaraga kui ka lahusvaraga. Eelpool nimetatud kokkuleppe sõlmimiseks on vaja ka teise abikaasa, st teie, nõusolekut.
Muude kohustuste eest vastutab kumbki abikaasa oma lahusvaraga ja pooles väärtuses ühisvaraga. Võlausaldaja võib nõuda ühisvara jagamist, kui ta tõendab, et lahusvarast kohustuste täitmiseks ei piisa.